Make your own free website on Tripod.com


Press above to stop music

Chủ Nhiệm: Trần Ðỗ Cẩm

Muốn biết rõ về chủ quyền của Việt Nam tại Vịnh Bắc Việt
Kính mời Qúi Ðộc Giả đón đọc tác phẩm mới:

Tác giả: Cựu HQ Trung Tá Vũ Hữu San
nguyên Hạm Trưỏng Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ 4
trong trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974

Vui lòng liên lạc với Tòa Soạn doanket@yahoo.com để biết thêm chi tiết

UNICODE UNICODE UNICODE
BEST USE WITH INTERNET EXPLORER (IE)

Problem??? Click Here

TRẬN CHIẾN TẾT MẬU THÂN 1968 I(Phạm Văn Sơn /A>

Muốn Biết Rõ Tình Trạng Nhà, Ðất Và Sinh Hoạt Tại Austin, Texas?
FREE RELOCATON PACKAGE. Hãy Liên Lạc:


Email: tuyenxdang@aol.com

Qúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.