Make your own free website on Tripod.com

Con Nhớ Hoàng Sa


Lời Giới Thiệu:
Bài thơ sau đây là của một "cháu" trẻ gửi tới THHQ&HH qua Email. Có lẽ tác giả thuộc hàng con cháu của một trong những anh hùng Hoàng Sa, đã có cảm hứng làm bài thơ này khi đọc những tài liệu về Trận Hải Chiến. Lời thơ tuy mộc mạc nhưng ý tứ rất thâm trầm cảm động, diễn tả được tình cảm chân thành hiếm có của một người trẻ đối với Tổ Quốc Việt Nam và thế hệ cha anh.
-------------------------------

(Cậu ba, và các anh hùng HQ-10)

Sóng biển chiều nay cuồn cuộn quá
Còn đây uy dũng pháo Hoàng Sa
Vành khăn tang trăng đầu con trẻ
Kinh buồn vĩnh biệt tiếng cười cha

Vị quốc vong thân ngời sĩ khí
Thái Sơn ơi ! bóng cha hùng vĩ
Lịch sử bốn nghìn năm giữ nước
Tiền nhân soi đuốc bước người đi

Gió lộng chiều nay thôi thúc lạ
Anh hào xưa cung kiếm xông pha
Hoàng Sa quyết chiến tiếng vang rền
Hạm mười trỗi dậy khúc hùng ca

Nhựt Tảo (*), chí trai đã vẹn thề
Tổ quốc quật cường bao thế hệ
Yên giấc Hoàng Sa hồn tử sỉ
Trùng dương rộng mở đón cha về

-------------------------
* HQ-10

(June 08, 1999)

Nguyệt TrinhQúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.