Make your own free website on Tripod.com

Thơ:

Ngọn Nến Bolsa

Ngô Minh Hằng


(Mến tặng các em Sinh Viên Việt Nam trong "Ðêm Thắp Nến Nguyện Cầu" ngày 26.2.1999 tại Quận Cam, CA)

"Phá Cường Ðịch, Báo Hoàng Ân"
Xưa Trần Quốc Toản tinh thần còn vang
Ngày nay ở Quận Cam, Mỹ Quốc
Ðoàn sinh viên vì nước dấn thân
Bừng bừng khí thế đấu tranh
Nến thiêng muôn ngọn vinh danh Lạc Hồng
Gái như trai sôi lòng bất khuất
Lửa Quê Hương cao ngất trong hồn
Sá gì gió kép, mưa đơn
Kề vai gánh vác giang sơn nước nhà
Ðây, lửa thiêng Bolsa bừng sáng
Ðây, bàn tay nối vạn bàn tay
Mắt sầu vong quốc nhoà cay
Thương về đất Mẹ đêm nay, muôn lòng
Hồn tuổi trẻ ngời trong ánh nến
Ðêm Nguyện Cầu tìm đến cùng nhau
Giương cao: Ðây, Ngọn Cờ Lau
Mở trang hùng sử nhiệm màu Việt Nam !
" Phá Cường Ðịch, Báo Hoàng Ân "
Bolsa ngọn nến nghìn năm huy hoàng !


Ngô Minh Hằng