Make your own free website on Tripod.com

Mục Lục Thơ

(NS Ðoàn Kết và Tác Giả giữ bản quyền.
Ðược quyền trích đăng; yêu cầu ghi rõ tên tác giả và xuất xứ. Cám ơn.)Press above to Stop music

Thơ Tấn Văn - (Tấn Văn)
Thơ T. Văn - (T. Văn)
Hoa Mùa Chinh Chiến - (Nguyễn Ðịnh)
Hồ Chí tặc - (Ðông Ðình Ðẩu)
Bão Chuyển - (Hạo Nhiên Lý Anh)
Cộng Phỉ Phi Nhân - (Ðông Ðình Ðẩu)
Người Thương Binh Cũ - (Hạo Nhiên Lý Anh)
Ðuốc Sáng Nguyệt Biều - (Ðông Ðình Ðẩu)
Ảo Mộng Diêu Bông - (Nguyễn Ðức Trọng)
Huyễn Mộng - (Vũ Gia Trí)
Tập Thơ: Mẹ & Quê Hương - (Tam Giang Hoàng Ðình Báu)
Con Nhớ Hoàng Sa - (Nguyệt Trinh)
Nỗi Buồn Tháng Tư - (Ngô Minh Hằng)
Cánh Hải Âu - (Song Châu Diễm Ngọc Nhân)
Ðưa Em Về Quê Hương - (Ngô Minh Hằng)
Những Nhánh Sông Buồn - (Ngô Minh Hằng)
Trần ... Truồng Kêu Cứu !!! (Tổng cộng 22 bài) - (Tha Hương)
Ngọn Nến Bolsa - (Ngô Minh Hằng)
Xin Góp Thêm Ngọn Nến - (Ngô Minh Hằng)
Gởi Người Ði - (Ngô Minh Hằng)
Bản Trường Ca Thứ Hai - (Ngô Minh Hằng)
Hào Quang Cho Ngụy Văn Thà - (Ngọc Giao Nguyễn Ðình Nhạc)
Ông Ðồ - (Nguyễn Ðình Liên)
Bình Ngô Ðại Cáo - (Cụ Nguyễn Trãi)